Engels

 

Engels is een wereldtaal.

Op veel basisscholen wordt Engels al vanaf groep 1 aangeboden. De kinderen krijgen op die manier een cadeautje voor het leven mee waar ze later veel plezier en gemak van zullen ondervinden.

Voor Anker biedt op een speelse manier individuele begeleiding op het gebied van spreekvaardigheid en luistervaardigheid Engels.

Als kinderen op jonge leeftijd met Engels starten is het mogelijk om hierin een behoorlijk niveau te behalen. Dit is weer gunstig bij het volgen van tweetalig middelbaar onderwijs.

Ook kan het leren van Engels handig zijn wanneer ouders tijdelijk naar het buitenland verhuizen. 

ENGELS voor volwassenen:

Er kunnen allerlei situaties zijn waarin u ervaart dat uw Engels tekort schiet. Bij Voor Anker bekijken we samen wat u nodig heeft om uw Engels op een hoger niveau te krijgen.