Sociale redzaamheid

 


Sociale redzaamheid


Het kan voorkomen dat uw kind extra begeleiding nodig heeft. Uw kind komt bijvoorbeeld niet tot  spelen als hij/zij alleen is. Voor u als ouder kan deze individuele begeleiding ontlastend werken.


Voor Anker biedt ondersteunende begeleiding voor kinderen.U kunt hierbij denken aan sociale vaardigheden maar ook aan sociale redzaamheid in de maatschappij. De begeleiding wordt aangepast aan de mogelijkheden en moeilijkheden van Uw kind. 


Deze begeleidingsvorm is bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en kinderen met ADHD.We bespreken samen welke vorm van begeleiding in Uw situatie het beste werkt. 


Er zijn mogelijkheden tot samenwerking met de kinderergotherapie praktijk Hink-Stap-Sprong, die gevestigd is in hetzelfde gebouw als Voor Anker.