Taalvaardigheden Groep 8

 


TAALVAARDIGHEDEN GROEP  8


Kinderen in groep  8 leren veel verschillende taalvaardigheden, zoals  spelling, werkwoordspelling,ontleden, teksten schrijven en informatie zoeken. 


Een belangrijk deel van mijn werk is de kinderen zelfvertrouwen te geven en inzicht in datgene wat ze al beheersen.
Dit is belangrijk omdat het helpt de Cito-toets in februari met zelfvertrouwen tegemoet te zien.


Er wordt  individueel gewerkt.  


De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 55 minuten, waar in vogelvlucht de belangrijkste taalvaardigheden van groep 7 en 8 worden herhaald .


Elke bijeenkomst bestaat steeds uit de volgende onderdelen:


– samenvattende instructie over het onderwerp.


-oefenen m.b.v. opgaven op de Cito-manier.


-verwerking op de computer.


Programma:


 week  1: Spelling 1.


week  2: Spelling 2.


week  3: Werkwoordspelling.


week  4: Leestekens en hoofdletters


week  5: Taalkundig ontleden 1


week  6: Taalkundig ontleden 2


week  7: Redekundig ontleden 1


week  8: Redekundig ontleden 2


week  9: Teksten schrijven


week 10: Informatie zoeken 


Belangrijk: deze cursus heeft een vastomlijnde inhoud en is niet bedoeld voor kinderen met grote taalachterstand  of grote taalproblemen !