Leerondersteuning

Voor Anker biedt leerondersteuning op individuele basis. Deze privélessen zijn bedoeld voor basisschoolkinderen en voor volwassenen.

Hierbij kunt u denken aan leermoeilijkheden / achterstanden op het gebied van :

Spelling: 

Het kunnen schrijven zonder fouten, werkwoordspelling.

Rekenen: 

Leren omgaan met verhaalsommen

hoofdrekenen (=handig rekenen)

automatiseren (=sommen tot 20, tafels, klokkijken, deelsommen e.d.) 

procenten, breuken, cijferen, meetkunde, enzovoort.

Lezen:           

aanvankelijk lezen (= leren lezen)

begrijpend lezen 

technisch lezen (= zonder fouten, niveaulezen, op tempo lezen)

Taal: 

woordenschatontwikkeling             

spreekvaardigheid

spreekbeurten/werkstukken maken

Engels:         

spreekvaardigheid / luistervaardigheid