Werkwijze

  BASISSCHOOLKINDEREN

Kennismakingsgesprek / intakegesprek:

U wordt samen met uw kind uitgenodigd in de praktijk. Daar wordt besproken wat de mogelijkheden en leerproblemen van uw kind zijn. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. U kunt het intakegesprek eventueel direct aan het kennismakingsgesprek koppelen.

Onderzoek

Na uw toestemming wordt er contact opgenomen met de leerkracht van uw kind om een completer beeld te krijgen. Daarna volgt een periode van 8 lessen waarin er samen met uw kind gewerkt wordt.  In die periode wordt er privéles gegeven, verder onderzoek gedaan en een evaluatieverslag gemaakt.

Evaluatiegesprek  

Na acht privélessen volgt er een gesprek. Hierin wordt het evaluatieverslag van de afgelopen periode met u besproken. Ook krijgt u advies over mogelijke verdere begeleiding. Wanneer u besluit de begeleiding voort te zetten kan Voor Anker dit verslag ( na uw toestemming ) ook op school bespreken om de adviezen zoveel mogelijk af te stemmen op de werkwijze die uw kind op school gewend is.

Vervolg begeleiding

Uw kind krijgt wekelijks privéles, waarbij contact met u en de school onderhouden wordt. Voor zowel de leerkracht als de ouders bestaat de mogelijkheid om telefonisch / per mail / via WhatsApp contact op te nemen. Na ongeveer 20 lessen volgt een voortgangsverslag. Dit verslag wordt met de ouders en indien gewenst ook met de leerkracht besproken.

WERKWIJZE OUDERE KINDEREN/VOLWASSENEN:

Ook hier wordt gestart met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarna volgt een onderzoeksperiode van 8 privélessen. Deze periode wordt afgesloten met een evaluatieverslag ( optioneel ) en een gesprek. Ook krijgt u advies over mogelijke verdere begeleiding. Besluit u verder te gaan, dan krijgt u wekelijks privéles. De individuele begeleiding wordt regelmatig op uw wensen afgestemd.